Tábor jelentkezésének feltételei: 

Gyermeke elérte a 8 éves kort és még nem töltötte be a 15. életévét.

Jelentkezési lap kitöltése és fizetési feltételek teljesítésének határideje: 2020. Július 10.

A növekvő érdeklődésre való tekintettel a jelentkezést kettő munkanapig tartjuk fent a részvételi díj befizetése nélkül.

Fizetési feltételek: 

Teljes részvételi díj: 49.200 Ft/fő

A táborban azok a gyermekek vehetnek részt, melyek szülei 2020. Július 10-ig teljesítik a részvételi díj kifizetését banki átutalás formájában. A beérkezett utalásról a teljesítés napján számlát állítunk ki, melynek kézhezvételét a tábor első napján biztosítjuk. (Ha a fizetési feltételeknek nem tesz eleget, akkor plusz adminisztrációs költséget számolunk fel ami 9000 Ft azaz kilencezer forint.)

Bankszámlaszám OTP Bank: 11773315 – 00185846

Kedvezményezett neve: Csaba Gergő Ferenc

Közlemény: SPORTTABOROZZ + Gyermek neve pl.:(Kiss Balázs)

Díj visszatérítési feltételek:

2020. Július 10.-ig a részvételi díj 100%-át visszatérítjük.

2020. Július 15.-ig a részvételi díj 50%-át visszatérítjük.

2020. Július 16.-tól nincs díj visszafizetési opció.

COVID-19 KORONAVÍRUS ESETÉN:

A járványügyi helyzettel összefüggő és a sporttábor megtartását korlátozó intézkedések esetén a részvételi díj 100%-át visszatérítjük. 

2020. július 26-án vagy azt követően hatályba lépő korlátozó intézkedés esetén nem áll módunkban visszatéríteni a részvételi díjat.

Megértésüket előre is köszönjük.

A tábor során a személyes értéktárgyakért nem vállalunk felelősséget, kérjük a szülőket, hogy gyermekeik csak a legszükségesebb dolgokat hozzák magukkal.

Házirend:

 1. A házirendben foglalt előírás a táborban tartózkodó minden vendégre vonatkozik.
 2. A tábort és valamennyi létesítményét csak előre bejelentett vendégek vehetik igénybe. A táborban a szállásdíjat befizetett vendégek tartózkodhatnak.
 3. A vendégeket megilleti a szerződésben szereplő szálláshely lakrész, valamint a lefoglalt közösségi helyiségek és az udvar használata.
 4. A vendégek a lakrész elfoglalásakor a berendezési tárgyakat leltár szerint átveszik, távozáskor hasonló módon visszaadják a szobakulcsokkal együtt. Az esetlegesen igénybe vett használati tárgyakat, bútorokat, sportszereket oda kell visszarakni, ahonnan elvitték használatra.
 5. Értékek őrzéséről mindenki maga gondoskodik. Értéktárgyak eltűnéséből keletkező kárért a tábor üzemeltetője és a táborvezetője felelősséget nem vállal.
 6. A tábor berendezéseit, felszereléseit csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő rongálás esetén a felelős kártérítésre kötelezett. A kár összegét a helyszínen készpénzben számla ellenében a gondnoknál, vagy a jegyzőkönyv felvételét követően az átadott csekkre történő befizetéssel, 15 napon belül egyenlítheti ki a károkozó.
 7. Mindennemű meghibásodást, rongálást a gondnoknak jelenteni kell.
 8. Nem a tábor tulajdonát képező, villamos hálózatról működtetett elektromos gépek csak a gondnok előzetes engedélyével használhatók (hősugárzó, grillsütő, rezsó, számítógép, projektor, telefon, stb.).
 9. Alvóhelyre látogató vendéget bevinni nem szabad, a folyosón vagy az étterembe fogadhatják őket.
 10. A lakrész takarításáról, tisztaságáról a táborozás ideje alatt a vendégek gondoskodnak. A tábor területén, a szemetelés tilos.
 11. A táborban este 22.00 órától reggel 8.00 óráig kerülni kell minden olyan tevékenységet, amely a táborban pihenők és a környezet nyugalmát zavarhatja.
 12. A táborba állatot behozni és ott tartani szigorúan tilos!
 13. A tábor épületén belül dohányozni és egyéb füstöt eredményező tevékenységet végezni szigorúan tilos. Az épületben tűz és füstjelző berendezés működik, amelyek működésbe lépnek dohányzás, illetve egyéb füstölés esetén. A működésbe lépett rendszer költségeit, annak okozója köteles megtéríteni. Dohányozni csak az udvarban erre kijelölt helyen lehet.
 14. A tábor ideje alatt alkoholt fogyasztani szigorúan tilos!
 15. A társak ellen irányuló nem kívánt fizikai és szóbeli kontaktus a táborból való azonnali eltanácsolást eredményez.
 16. A táborra vonatkozó tűzvédelmi szabályzat betartása kötelező. A tűzrakás csak az erre külön kijelölt helyen megengedett. Ez esetben is csak állandó felügyelet és biztonsági előírások betartásával szabad.
 17. A csoportvezető felelőssége, hogy a táborban egészséges gyermekek és fiatalok tartózkodjanak.
 18. A tábor házirendje ellen sorozatosan, vagy súlyosan vétőknek a tábort végleg el kell hagyni.

A jelentkezési lap kitöltésével, elfogadom a SPORTTÁBOROZZ SZABÁLYZATÁT és hozzájárulok, hogy a gyermekemről a tábor során fényképek készüljenek, továbbá hogy a képek a sporttáborozz népszerűsítése érdekében marketing célokra felhasználásra kerüljenek.

A honlapon kitöltött jelentkezési lap és a részvételi díj kifizetése után, a megadott e-mail címre küldjük a táborral kapcsolatos további fontos információkat.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ